Tin tức đối tác

Những học vị hy vọng hướng đến tương lai, những ước muốn khẳng định chính mình, những quyết tâm du học mạnh mẽ của các bạn. Hãy để chúng tôi hỗ trợ việc thực hiện những hoài bão, ước mơ của các bạn

Bookmark and Share

Trường Nhật Ngữ Tokyo Johoku lấy tiên chỉ hoạt động là nuôi dưỡng “năng lực sang tạo khai phá tương lai, thái độ khiêm nhường, tôn trọng văn hóa khác, tinh thần trách nhiệm cống hiến cho xã hội”.

Bookmark and Share

Người ta học tiếng Nhật vì rất nhiều lý do khác nhau, như để vào đại học, viện nghiên cứu, trường chuyên môn tại Nhật, để phục vụ cho công việc, hay để đáp ứng yêu cầu sinh sống tại Nhật. 

Bookmark and Share
1

Các bài đã đăng

Hỗ trợ