Liên hệ


Xem Hinomaru ở bản đồ lớn hơn
Trụ Sở Chính

 Hà Nội : Tầng 4, Tòa Nhà A, 106 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội (Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội)
 
ĐT : (84 -24) 6293 5888. Fax : (84 -24) 3568 3406

Hotline: 0988929887

Hanoi本社: 88 To Vinh Dien 町、Thanh Xuan 区、Ha Noi 都 

電話:(84 – 4) 6293 5888。ファクス:(84 – 4) 3568 3406

Trụ Sở Chính

 Hà Nội : Tầng 5, Tòa Nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
 
ĐT : (84 -4) 6293 5888. Fax : (84 - 4) 3568 3406

Hanoi本社: 88 To Vinh Dien 町、Thanh Xuan 区、Ha Noi 都 

電話:(84 – 4) 6293 5888。ファクス:(84 – 4) 3568 3406

Chi Nhánh Hồ Chí Minh   

Hồ Chí Minh : Số 76, Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quân Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT : (84 - 28) 6269 0338 Fax : (84 - 28) 6269 0338

住所: 76 番, S7 通り, Tây Thạnh 町, Tân Phú 区, Hồ Chí Minh市

電話:(84 – 28) 6269 0338。 ファクス:(84 – 28) 6269 0338
Chi Nhánh Hồ Chí Minh   

Hồ Chí Minh : Số 76, Đường S7, Phường Tây Thạnh, Quân Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT : (84 - 8) 6269 0338 Fax : (84 - 8) 6269 0338

住所: 76 番, S7 通り, Tây Thạnh 町, Tân Phú 区, Hồ Chí Minh市

電話:(84 – 8) 6269 0338。 ファクス:(84 – 8) 6269 0338
Hỗ trợ
  • 04 62935 888
  • 0988 929 887
  • Skype