Hinomaru

  FORM ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG NHẬT
 
Họ và tên *
 
Email *
 
Số điện thoại *
 
Nghề nghiệp *
 
Tên tổ chức/trường học *
 
Lựa chọn khóa học bạn quan tâm *
Sơ cấp 1

Sơ cấp 2
Sơ cấp 3

Luyện thi N3
Other:

 
Lựa chọn thời gian học *
Buổi sáng

Buổi chiều
Buổi tối

Other:
 
Lý do bạn học tiếng Nhật là gì? *
Nâng cao hiểu biết

Đi du học
Đi làm

Other:
 
Bạn biết đến Hinomaru qua nguồn nào? *
Bạn bè, người thân

Google
Diễn đàn

Email
Other:

 
Bạn muốn biết thông tin gì về khóa học:

Hỗ trợ