Hinomaru

FORM ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

Bạn vui lòng điền thông tin vào form dưới đây để đăng ký học thử miễn phí tại trung tâm tiếng nhật Hinomaru.

I.Thông tin cá nhân (*):
Họ và tên:
 
Ngày tháng năm sinh:
Số điện thoại:
 
Email:
 
Địa chỉ:
 
Nơi học tập/làm việc:
 
II. Thời gian đăng ký học thử:
Ngày đăng ký học thử:
Giờ đăng ký học :
III. Thông tin khác:
1. Bạn đã học tiếng nhật chưa?:  
2. Bạn học rồi vui lòng cho biết bạn đã học đến trình độ nào?:
3. Bạn quan đến khóa học tiếng nhật nào (*):

 

Hỗ trợ
  • 04 62935 888
  • 0988 929 887
  • Skype