Hinomaru

Đăng ký làm cộng tác viên của Hinomaru

Bạn vui lòng điền thông tin vào form dưới đây để đăng ký làm cộng tác viên của TTTN Hinomaru

I.Thông tin cá nhân (*):
Họ và tên:
 
Ngày tháng năm sinh:
Số điện thoại:
 
Email:
 
Địa chỉ:
 
Nơi học tập/làm việc:
 
Tình trạng công việc(*)
Vị trí ứng viên(*)
Nguyện vọng muốn:
Hình thức thanh toán:  

 

Hỗ trợ
  • 04 62935 888
  • 0988 929 887
  • Skype